De koopakte van jouw nieuwe huis

13 september 2021 | Makelaar tips | Ramon

Gefeliciteerd met jouw nieuwe huis! Tijd voor de koopakte

koopakte, makelaar Den Haag, verkoopmakelaar Den Haag

Na een intensieve speurtocht is het uiteindelijk gelukt. Je hebt jouw nieuwe droomhuis gevonden. Er is een koopsom afgesproken met de verkopende partij. De vlag kan bij wijze van spreken uit! Als volgende stap moeten nu alle mondelinge afspraken op schrift worden vastgelegd in een document. Dit document noemen we ook wel de koopakte of het koopcontract.

OFFERTE AANVRAGEN

De koopakte, wat is dat eigenlijk?

De koopakte is in feite een soort van contract waarin alle afspraken worden vastgelegd. Meesters Makelaars uit Den Haag vertelt je precies, wat er allemaal in de koopakte moet staan en waar je aandacht aan moet besteden. Dit bespreken we allemaal, voordat je de koopakte of het koopcontract gaat ondertekenen.

Wat staat er nu precies in deze koopakte?

In een koopakte leggen we de onderlinge afspraken tussen de koper en de verkoper van een woning of een appartement officieel vast.

Het is het meest belangrijke document bij het kopen of verkopen van een huis. Daarom is het belangrijk om in de koopakte geen ruimte toe te staan voor meerdere interpretaties. Mocht er nog een geschil voortkomen uit de koop/verkoop, dan grijpt men terug op de koopovereenkomst.

De drie belangrijkste zaken van de koopakte

 1. Neem altijd een financieringsvoorbehoud op. Hierdoor kan je de koop van de woning ontbinden als de financiering van de hypotheek niet rond komt. Meestal staat er in de papieren onder voorbehoud van financiering.
 2. Nederlands Hypotheek Garantie (NHG) voorbehoud. In dit geval kan je de koop ontbinden, als een hypotheek afsluiten met NHG niet lukt.
 3. Bouwkundig voorbehoud: Altijd slim om op te nemen, als je te maken hebt met een oudere woning.

Alle details komen in de koopovereenkomst te staan

De koopakte wordt door de verkoopmakelaar gemaakt. In deze koopakte staan overeengekomen afspraken rondom de aan- en de verkoop van de woning of van het appartement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Personalia van de kopende en verkopende partij
 • Registergoed, het kan bijvoorbeeld, dat er naast het huis of  appartement ook nog een losse parkeerplaats in de verkoop gaat. De parkeerplaats neemt men dan ook op in de koopovereenkomst
 • Overeengekomen koopsom van het huis of het appartement
 • Lijst van roerende zaken, die in het huis achterblijven en voor welke prijs de koper deze zaken overneemt van de verkoper
 • Afgesproken voorwaarden zoals bijvoorbeeld voorbehoud van financiering of  misschien wel een bouwkundige keuring
 • Staat van het verkochte huis of het appartement. Dit kan belangrijk zijn, wanneer je een woning koopt. Als je een monument koopt, zijn er aparte voorwaarden. Let ook goed op of er nog asbest aanwezig is
 • Alle overige gemaakte afspraken. Misschien worden er nog werkzaamheden gedaan voordat de woning is opgeleverd. Dat moet dan in de koopakte komen te staan

Gouden Tip: Het is als koper belangrijk om te controleren of de inhoud van de koopakte klopt en of iedere bladzijde alle parafen van beide partijen bevat.

Clausules om te overwegen

 • Bij verwachte funderingsproblemen bij woningen voor de oorlog in bepaalde risicogebieden, zoals bijvoorbeeld Zaanstad of Rotterdam Overschie. Meer informatie vind je op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.
 • Een No-risk clausule betekent, dat de koop niet voort gezet wordt, als je jouw eigen woning niet binnen een van te voren vastgestelde termijn (bijvoorbeeld 3 of 6 maanden) weet te verkopen.

Is de koopakte of koopovereenkomst bindend?

De koopakte is bindend. Echter de kopende partij heeft wettelijk drie dagen bedenktijd. In deze drie dagen kan je nog afzien van de koop. Deze 3 dagen bedenktijd starten om 0.00 uur van de dag, nadat jij de door jou en de verkoper getekende koop overeenkomst ontvangen hebt. Er moeten minimaal 2 werkdagen zijn van de 3. Wanneer er 3 dagen voorbij zijn, kan je alleen nog onder de koop van de woning uit door de opgenomen ontbindende voorwaarden.

Verder staat er in de koopovereenkomst op welke datum de financiering rond moet zijn. Als de financiering niet rond is, heb je vaak 1 of meerdere werkdagen om de ontbindingsverklaring naar de verkopende partij of verkoopmakelaar te sturen.

Kadaster inschrijving

Bij de meeste koopovereenkomsten is de standaard bepaling, dat de verkoper een boete van tien procent van de koopsom krijgt opgelegd, als hij het huis niet levert volgens de vastgestelde afspraken. Je zou nog voor extra zekerheid kunnen gaan door de notaris de koopovereenkomst bij het kadaster te laten inschrijven. Dit zorg ervoor, dat jouw rechten als koper in de periode tussen de inschrijving van de koopakte en de overdracht van eigendom beschermd zijn. Dit is de manier om de woning definitief in handen te krijgen. De inschrijving in het kadaster biedt daarnaast extra bescherming tegen bijvoorbeeld een faillissement of onderbewindstelling van de verkoper, of een verhuur of inbeslagname van de woning.