appartement kopen Den Haag

24 september 2021 | Makelaar tips | Ramon

Appartement kopen Den Haag – Aandachtspunten

Het kopen van een appartement in Den Haag is een stukje lastiger, dan het kopen van een normale woning. Je krijgt te maken met een Vereniging van Eigenaren. Deze VvE kan je helaas niet zelf kiezen. Weet dus hoe de VvE van het appartement, wat je wilt gaan kopen ervoor staat. Is er een onderhoudsbudget opgebouwd? Is er veel achterstallig onderhoud? In de wet worden appartementseigenaren verplicht om een VvE op te richten. Iedere nieuwe eigenaar is automatisch lid. Een VvE moet bij de KvK ingeschreven staan. Dit betekent niet, dat de Vereniging van Eigenaren actief is. Normaal gesproken vergadert een VvE 1 keer in het jaar. De Vereniging van Eigenaren zorgt ook voor een collectieve opstal – verzekering. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk, dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. De VvE benoemt verder ook een bestuurder.

 

OFFERTE AANVRAGEN

Servicekosten

Onder servicekosten vallen gemeenschappelijke uitgaven zoals bijvoorbeeld:

 • Schoonmaak
 • Glazen wassen
 • Verzekeringen
 • Verlichting van gemeenschappelijke ruimtes

Het is ook verstandig om een bedrag te reserveren voor grootschalig onderhoud. Hoeveel je aan servicekosten moet betalen, hangt vaak van de leeftijd van het gebouw en of er voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld een lift. Ook de huidige staat van onderhoud, de voorzieningen en de grootte van het appartement hebben invloed op de hoogte van de service kosten.

Verantwoordelijkheden VvE

Appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar en verantwoordelijk voor het gebouw als geheel. Dat is de reden, dat ze allemaal verantwoording dragen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke onderdelen en ruimtes van het appartementencomplex.  Gemeenschappelijke ruimtes  zijn bijvoorbeeld het dak, gevel en de dragende muren. Het splitsing reglement of het model reglement bevat informatie over welke delen van het onderhoud de VvE verantwoordelijk is.

‘Meer jaren’ onderhoudsplan bij appartement kopen Den Haag

Als de VvE een ‘meer jaren’ onderhoudsplan heeft, dan kan je erop vertrouwen, dat de VvE goed functioneert. Het is extra van belang om alert te zijn bij het kopen van een appartement, als een dergelijk plan er niet is. Je kan bij de gemeente of  bij het kadaster navragen of er sprake is van een aanschrijving voor het appartementencomplex voor het uitvoeren van de nodige onderhoud. Het is verder verstandig om een deskundige mee te nemen en mee te laten kijken, als je van plan bent om een appartement te kopen. Deze persoon kan bijvoorbeeld een bouwkundige keuring voor jou uitvoeren.

VvE Reserve fonds

Als een VvE goed functioneert, heeft het een potje voor grootschalig onderhoud. De hoogte of de grootte hiervan baseert men vaak op het ´Meer jaren onderhoudsplan´.  Is er geen plan aanwezig? Dan zal minimaal 0,5 procent van de herbouwwaarde voor onderhoud gereserveerd worden.

Het reserve fonds ook wel de spaarpot van een Vereniging van Eigenaren is vandaag de dag wettelijk een verplichting. Check voor de zekerheid toch of dit spaarpotje er wel is en welk bedrag er in de pot zit. De kans bestaat, dat de nieuwe kopers anders moeten bijbetalen voor het achterstallige onderhoud van het complex. Het is een verplichting van de notaris om bij het overdracht moment jouw aandeel in dit reserve spaarpotje aan te geven.

VvE notulen van de ‘jaar vergadering’

Het is een wettelijke verplichting van een Vereniging van eigenaren om tenminste 1x per jaar een vergadering voor de leden uit te schrijven. U zou de huidige eigenaar eventueel via de verkopende makelaar kunnen verzoeken om de notulen inclusief overige relevante stukken van de laatste vergaderingen te willen inzien. Kijk dan vooral naar de balans en de ‘exploitatie rekening’ van het laatste boekjaar en een begroting van het laatste boekjaar.

‘VvE Huishoudelijk reglement’

In het huishoudelijk reglement staan de onderling afgesproken regels van de bewoners van het appartementencomplex opgeschreven. Veel voorkomende regels zijn bijvoorbeeld:

 • Zijn huisdieren wel of niet toegestaan
 • Mag de was aan de buitenzijde gedroogd worden
 • Welke vloeren er wel of niet mogen in verband met geluidsoverlast
 • Parkeren van fietsen en ‘scootmobiels’

De aandachtspunten op een rij als je een appartement wilt kopen in Den Haag

 • Is de Vereniging van Eigenaren bij de KvK ingeschreven?
 • Heeft de Vereniging van Eigenaren de verzekeringen goed geregeld? De  collectieve opstalverzekering is wettelijk verplicht.
 • Hoe hoog is de maandelijkse bijdrage (service kosten)? Dit wordt opgesteld op basis van de zo geheten breukdelen, die zijn opgenomen in de ‘splitsing akte’. Wees alert lekkere lage service kosten is niet direct iets positiefs. Het kan gewoon zo zijn, dat de Vereniging van Eigenaren niet heel actief is.
 • Welke delen van het appartementen gebouw zijn gemeenschappelijk en welke delen zijn privé? Het ‘splitsingsreglement’ geeft aan welke delen men beschouwt als gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld het dak is altijd een gemeenschappelijk deel. De bewoners van de 1e verdieping moeten daarom bijdragen aan het onderhoud van het dak.
 • Heeft de verkoper achterstanden in de onderhoudsbijdrage? Dit is belangrijk vanwege het feit, dat achterstanden doorgeschoven zouden kunnen worden naar de volgende eigenaar.
 • Is het reserve fonds van voldoende grootte? Dan is dat positief, omdat geen extra geld in het reservefonds gestort hoeft te worden.
 • Zit er een lift in het appartementencomplex?
 • Wordt de Vereniging van Eigenaren professioneel beheerd?

Appartement kopen Den Haag – belangrijke documenten

 • Kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement
 • Kopie of inzage van de jaarstukken en een kopie of inzage van de begroting
 • Een kopie van de vergaderingsnotulen
 • Meer jaren onderhoudsplan (MJOP)

 

OFFERTE AANVRAGEN

 

Andere blogs van Meesters Makelaars

 

Makelaar in Den Haag

Ramon Meesters is een makelaar in Den Haag. Hij werkt bij Meesters Makelaars. Daar is hij zowel actief als aankoopmakelaar, verkoopmakelaar als onafhankelijk en geregistreerd taxateur. Ramon Meesters kent Den Haag als zijn broekzak. Vooral Den Haag Zuid West kent geen geheimen voor hem. Ramon is veel actief in de volgende wijken: Loosduinen, Houtwijk, Kijkduin, Kraaijestein, Waldeck, Vogelwijk, Vruchtenbuurt, Vroondaal. Hij heeft inmiddels ook al diverse mensen aan hun droomhuis geholpen in Benoordenhout, Bezuidenhout, Scheveningen en Ypenburg.