Taxatie woning

Wat is mijn huis waard?

Heeft u een taxatierapport nodig van uw (gekochte) woning in Den Haag? Hiervoor kunt u ook terecht bij de Haagse makelaar Meesters Makelaars. Wij verzorgen gevalideerde taxatierapporten via het NWWI*. Het NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut. Het keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs. Het is een keurmerk. Het ziet er op toe, dat elke taxatie uniform en volgens vaste regels wordt opgesteld. Betrouwbare taxaties geven inzicht en transparantie in de manier waarop de getaxeerde waarde is vastgesteld.

De taxatie van uw woning in bekwame handen

De taxateurs zijn hier speciaal voor opgeleid. Ze houden hun kennis paraat door het volgen van permanente educatie. Dit is een verplichting van het NRVT**, waaraan wij graag voldoen. En dankzij onze marktkennis van alle wijken in Den Haag, komen we tot een afgewogen oordeel over de waarde van het te taxeren object. Daarom is de taxatie van uw huis bij Meesters Makelaars in goede handen.

6 redenen voor een woning taxatie door Meesters Makelaars.

 1. Aankoop nieuw appartement of nieuwe woning. Het taxatierapport heeft u nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. Een door het NWWI gevalideerde taxatie is zelfs een vereiste voor het krijgen van een hypotheek voor uw toekomstige woning..
 2. Overbruggingsfinanciering. Er is vaak een tijdsoverlap, dat u in het bezit bent van 2 huizen. Het gevalideerde taxatierapport helpt u dan verder bij het verkrijgen van een extra financiering voor deze periode.
 3. Huidige woning taxeren bij het doen van aanpassingen aan uw actuele hypotheek. Eens in de zoveel tijd is het slim om eens te kijken of het handig is om uw hypotheek over te sluiten. Het zou zomaar kunnen, dat u uw woning met lagere rentelasten kunt financieren. Met een taxatierapport van Meesters Makelaars uit Den Haag heeft u dan een goede onderbouwing om een nieuwe hypothecaire lening te verkrijgen.
 4. Marktwaarde van een huis in verhuurde staat bepalen. Dit soort woningtaxaties heeft u nodig als een investeerder voor het krijgen van een financiering. De Haagse makelaar Meesters Makelaars kan zorgdragen voor dit taxatie rapport.
 5. Opstalverzekering afsluiten voor een appartementen complex tegen de herbouw waarde? Dit kan Meesters Makelaars ook op zich nemen.
 6. Gemeentelijke erfpachtgrond kopen. Veel appartementen en huizen zijn in ´s-Gravenhage op erfpacht grond gebouwd van de gemeente Den Haag. Als u de erfpacht in uw bezit wilt krijgen, dan zou de gemeente Den Haag een taxatie van het pand op de erfpacht grond kunnen laten doen door de Haagse makelaar Meesters Makelaars.

Meesters Makelaars werkt als makelaar door heel Den Haag. In de nu volgende wijken is hij tot nu toe echter het meest actief geweest: Scheveningen, Ypenburg, Vogelwijk, Bezuidenhout, Den Haag Centrum, Loosduinen, Houtwijk, Waldeck, Nieuw-Waldeck, Bohemen, Kijkduin, Meer en Bosch, Vroondaal, Madestein, Notenbuurt, Kraayenstein, Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt, Benoordenhout.

Zoals:

 • Voor de aankoop van een nieuwe woning. Het opgestelde en door het NWWI gevalideerde taxatie rapport dient als noodzakelijke vereiste voor de verkrijgen van een hypothecaire lening.
 • Voor het taxeren van uw huidige woning voor het verkrijgen van een overbruggingsfinanciering. Dit rapport helpt u met het verkrijgen van een extra lening gedurende de periode, dat u eigenaar bent van twee woningen.
 • Voor het taxeren van de huidige woning bij het aanpassen van uw huidige hypotheek. Heeft u uw woning al weer enige tijd geleden gekocht? Wellicht is het dan gunstig om uw hypotheek ‘over te sluiten’, met een grote kans dat u tegen lagere rentelasten uw woning kunt financieren. Een taxatie rapport van Meesters Makelaars dient dan als onderbouwing voor het verkrijgen van een aangepaste/nieuwe hypothecaire lening.
 • Voor het taxeren van de marktwaarde van een woning in verhuurde staat: Deze woning taxatie heet u als investeerder nodig voor het verkrijgen van financiering. Meesters Makelaars uit Den Haag kan dit rapport voor u opstellen.
 • U wilt een opstalverzekering afsluiten voor een appartementencomplex tegen herbouwwaarde? Ook dan bent u bij Meesters Makelaars aan het juiste adres.
 • U wilt gemeentelijke erfpachtgrond kopen. Een groot aantal huizen en appartementen in Den Haag zijn gebouwd op erfpachtgrond van de gemeente ‘s-Gravenhage. Wilt u de eigendom verkrijgen, dan kan de gemeente Den Haag een waardering laten uitvoeren door Meesters Makelaars.

Wat de reden ook mag zijn, neemt u dan svp. contact met ons op. Wij verzorgen voor u graag de taxatie van uw woning.

Tarieven

 • NWWI gevalideerd taxatierapport voor het verkrijgen van een hypothecaire lening op basis van de huidige marktwaarde van een woning: €750,00 all-inclusief.
   • €50,00 extra wanneer u naast de huidige marktwaarde óók de waarde ná een eventuele verbouwing wil weten.
   • €100,00 extra wanneer u de woning wil laten waarderen ‘in verhuurde staat’.

Voor meer informatie of voor het plaatsen van een taxatieopdracht neemt u contact op via info@meestersmakelaars.nl of bel 070 2114926

* Het NWWI is een keurmerk voor woningtaxaties. Kijk voor meer informatie op de website www.nwwi.nl.

** Het NRVT is het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs. Het NRVT waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. De taxateurs bij Meesters Makelaars zijn ingeschreven in het NRVT.