Taxatierapport

Heeft u een taxatierapport nodig van uw (gekochte) woning? Hiervoor kunt u bij terecht bij Meesters Makelaars. Wij verzorgen gevalideerde taxatierapporten via het NWWI*.

Onze taxateurs zijn speciaal hiervoor opgeleid en houden hun kennis paraat door het volgen van permanente educatie, een vereiste van het NRVT**, waaraan wij graag voldoen. En dankzij onze marktkennis van alle wijken in Den Haag, komen we tot een afgewogen oordeel over de waarde van het te taxeren object.

Er zijn diverse redenen voor het verstrekken van een taxatie–opdracht aan Meesters Makelaars.

Zoals:

 • Voor de aankoop van een nieuwe woning. Het opgestelde en door het NWWI gevalideerde rapport dient als noodzakelijke vereiste voor de verkrijgen van een hypothecaire lening.
 • Voor het taxeren van uw huidige woning voor het verkrijgen van een overbruggingsfinanciering. Dit rapport helpt u met het verkrijgen van een extra lening gedurende de periode dat u eigenaar bent van twee woningen.
 • Voor het taxeren van de huidige woning bij het aanpassen van uw huidige hypotheek. Heeft u uw woning al weer enige tijd geleden gekocht? Wellicht is het dan gunstig om uw hypotheek ‘over te sluiten’, met een grote kans dat u tegen lagere rentelasten uw woning kunt financieren. Een rapport van Meesters Makelaars dient dan als onderbouwing voor het verkrijgen van een aangepaste/nieuwe hypothecaire lening.
 • Voor het taxeren van de marktwaarde van een woning in verhuurde staat: Deze taxatie heet u als investeerder nodig voor het verkrijgen van financiering. Meesters Makelaars kan dit rapport voor u opstellen.
 • U wilt een opstalverzekering afsluiten voor een appartementencomplex tegen herbouwwaarde? Ook dan bent u bij Meesters Makelaars aan het juiste adres.
 • U wilt gemeentelijke erfpachtgrond kopen. Een groot aantal huizen en appartementen in Den Haag zijn gebouwd op erfpachtgrond van de gemeente ‘s-Gravenhage. Wilt u de eigendom verkrijgen, dan kan de gemeente Den Haag een waardering laten uitvoeren door Meesters Makelaars.

Wat de reden ook mag zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij verzorgen voor u graag de taxatie.

Tarieven

 • NWWI gevalideerd taxatierapport voor het verkrijgen van een hypothecaire lening op basis van de huidige marktwaarde van een woning: €600,00 all-inclusief.
   • €100,00 extra wanneer u naast de huidige marktwaarde óók de waarde ná een eventuele verbouwing wil weten.
   • €100,00 extra wanneer u de woning wil laten waarderen ‘in verhuurde staat’.
 • Taxatierapport voor herbouwwaardebepaling; prijs op aanvraag.
 • Taxatierapport voor waardering erfpachtgrond: prijs op aanvraag.

Voor meer informatie of voor het plaatsen van een taxatieopdracht neemt u contact op via info@meestersmakelaars.nl of bel 070 2114926

* Het NWWI is een keurmerk voor woningtaxaties. Kijk voor meer informatie op de website www.nwwi.nl.

** Het NRVT is het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs. Het NRVT waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. De taxateurs bij Meesters Makelaars zijn ingeschreven in het NRVT.