Weet wat er speelt in de buurt rondom een woning.

21 november 2020 | Tips | Ramon

Aan geïnteresseerde kopers van een woning, maar ook aan woningeigenaren adviseert Meesters Makelaars vooral de omgeving goed in de gaten te houden.

  • Voor de lange termijn situatie van een omgeving is het verstandig om te kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
    • Hier vind je bestemmingsplannen, die aangeven welke mogelijke veranderingen in de omgeving als aanvaard worden geacht. Denk hierbij aan weilanden die beschikbaar komen voor woningbouw, maximale bouwhoogtes in een buurt, grensbepaling voor beschermd stadsgezicht, enzovoort.
  • Een handige tool om korte termijnveranderingen bij te houden is https://overuwbuurt.overheid.nl/over-uw-buurt-app/
    • Hier vind je daadwerkelijke aanvragen voor wijzigingen, die de gemeente heeft ontvangen. Op deze website worden de aanvragen kenbaar gemaakt bij de burgers, die hier op soms mogen reageren. Meestal gaat het om het plaatsen van uitbouwen, dakopbouwen en het kappen van bomen.
  • Lees ook de lokale buurtkrantjes en wijkbladen.

 

OFFERTE AANVRAGEN

 

Andere blogs van Meesters Makelaars

Makelaar in Den Haag

Ramon Meesters is een makelaar in Den Haag. Hij werkt bij Meesters Makelaars. Daar is hij zowel actief als aankoopmakelaar, verkoopmakelaar als onafhankelijk en geregistreerd taxateur. Ramon Meesters kent Den Haag als zijn broekzak. Vooral Den Haag Zuid West kent geen geheimen voor hem. Ramon is veel actief in de volgende wijken: Loosduinen, Houtwijk, Kijkduin, Kraaijestein, Waldeck, Vogelwijk, Vruchtenbuurt, Vroondaal. Hij heeft inmiddels ook al diverse mensen aan hun droomhuis geholpen in Benoordenhout, Bezuidenhout, Scheveningen en Ypenburg.