WOZ waarde

1 oktober 2021 | Makelaar tips | Ramon

Alles weten over de WOZ waarde

WOZ waarde, makelaar Den Haag

Gedurende de eerste paar maanden van het jaar ontvang je de WOZ beschikking. De WOZ beschikking is een document, waarop de waarde van jouw onroerende zaak zoals je woning op staat. Op het moment, dat je huis meer waard is, zal je een hogere WOZ waarde krijgen. Maar hoe weet je nu precies of deze waardestijging wel klopt? Waarom is dat van belang? In deze blog vertellen wij je van alles over de WOZ waarde.

OFFERTE AANVRAGEN

Het belang van de WOZ waarde

 • Een WOZ waarde van een huis is bepalend voor de hoogte van een paar belastingen. Gaat de WOZ omhoog, dan betaal je meestal ook extra belasting. De gemeente waarin je woont, gebruikt de WOZ waarde voor belastingen zoals de onroerendzaakbelasting en rioolheffing. Voor de Belastingdienst is het ook belangrijk. Zij gebruiken de WOZ waarde van jouw huis voor de inkomstenbelasting (eigen woning forfait), de erfbelasting en schenkbelasting.
 • WOZ – rol bij verkoop
  Toe aan een verhuizing? Dan moet je jouw woning verkopen. Bij verkoop is het belangrijk, dat jouw te verkopen huis een hoge WOZ waarde heeft.
 • Invloed WOZ op mogelijke rente opslag
  Als de WOZ omhoog gaat en je hebt een rente opslag op de hypotheekrente, dan zou het mogelijk kunnen zijn, dat de hypotheekrente omlaag kan. De hypotheekverstrekker loopt minder risico bij een hogere woningwaarde.

WOZ-waarde check

Gaat de WOZ omhoog, dan betaal je meer belasting zoals bijvoorbeeld  OZB. Het is dus van enig belang om te checken of de WOZ waarde berekening wel goed is. De WOZ waarde kan je op de volgende 6 wijzen controleren. Gebruik deze uitkomst als het even kan in de onderbouwing om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde.

1. De aankoopprijs rondom de waarde peil datum

Heb je jouw huis rondom de waarde peil datum (01-01-2020) gekocht? En heb je niets aangepast aan de woning tot 01-01-2021? Dan is de WOZ waarde hetzelfde als de aankoopprijs. De WOZ is in de volgende gevallen hoger dan de aankoopprijs:

 • Bij erfpacht
 • Bij het aankopen van de woning was de woning verhuurd
 • Door specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld via familie met een korting of op de veiling

WOZ waarde lager dan de aankoopprijs

In specifieke gevallen kan de WOZ lager zijn dan de prijs van aankoop. Dit kan gebeuren bij een huis in aanbouw. De gemeente houdt er dan rekening mee, dat het huis nog niet klaar is, en dat er nog niet in gewoond wordt.

2. Taxatie verslag gemeente

Via DigiD kun je bij de meeste gemeentes een taxatieverslag aanvragen. In dat verslag staat er een onderbouwing van hoe ze tot een bepaalde WOZ waarde zijn gekomen. Dit doen ze vaak op basis van 3 verkochte huizen. Deze huizen zijn vergelijkbaar en bepalend voor de berekening van jouw WOZ waarde. Bepaal of deze huizen echt vergelijkbaar zijn. Als dat niet het geval, dan kan dat een reden zijn om bezwaar aan te tekenen.

3. Waardeloket WOZ

Sinds oktober 2016 zijn de WOZ waarden van huizen voor iedereen toegankelijk. Je kan bij het WOZ Waardeloket gratis WOZ waarden opvragen van huizen, die vergelijkbaar zijn met die van jou. Zo kan je toetsen of de WOZ waarde klopt.

4. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

Een makelaar kan gemakkelijk achterhalen welke te vergelijken huizen rond de peil datum verkocht zijn. Als volgende stap kan je bij het kadaster de koopsommen opvragen. Dit kost je 2,95 euro. Dit koop sommen overzicht geeft je inzicht in de verkoop prijzen van de laatste 5 jaar binnen een postcode gebied. Deze kan je weer vergelijken met de WOZ waarden.

5. WOZ check

Met de gratis WOZ-check via het waardenloket vind je uit of bezwaar maken voor jou zin heeft.

6. Waardebepaling of taxatierapport

Het taxatierapport van de makelaar of  van een taxateur ziet men als een zwaarwegend argument, als je bezwaar gaat maken. Ook een waardebepaling van het huis door een onafhankelijk taxateur of makelaar is een goede stap ter verdediging bij het bezwaar maken. Dit kost natuurlijk wel iets, maar als je bezwaar gegrond is verklaard, zou je in aanmerking kunnen komen voor proces kosten vergoeding.

WOZ waarde – bezwaar maken

Ben je er van overtuigd, dat de WOZ waarde van jouw huis niet juist is. Dan heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit moet wel binnen 6 weken vanaf de WOZ-beschikking datum. Bezwaar maak je op de volgende manieren:

 • Bellen met de gemeente
 • Besteed het uit aan een bureau, dat hierin gespecialiseerd is

OFFERTE AANVRAGEN

Makelaar in Den Haag

Ramon Meesters is een makelaar in Den Haag. Hij werkt bij Meesters Makelaars. Daar is hij zowel actief als aankoopmakelaar, verkoopmakelaar als onafhankelijk en geregistreerd taxateur. Ramon Meesters kent Den Haag als zijn broekzak. Vooral Den Haag Zuid West kent geen geheimen voor hem. Ramon is veel actief in de volgende wijken: Loosduinen, Houtwijk, Kijkduin, Kraaijestein, Waldeck, Vogelwijk, Vruchtenbuurt, Vroondaal. Hij heeft inmiddels ook al diverse mensen aan hun droomhuis geholpen in Benoordenhout, Bezuidenhout, Scheveningen en Ypenburg.