Taken notaris bij woning verkopen Den Haag

14 februari 2023 | Makelaar tips | Ramon

Woning verkopen Den Haag – wanneer komt de notaris in beeld?

Veel mensen weten niet precies wat een notaris voor werk doet. Als u in Den Haag of ergens anders u woning gaat verkopen, dan heeft u een notaris nodig. Bij het verkopen van een woning komen er namelijk diverse stappen kijken. Op het moment dat de koper het koopcontract heeft ondertekend en de bedenktijd is voorbij is het eigendom van de woning nog niet officieel in handen van de koper. Eerst moet namelijk het huis officieel worden overgedragen. Dat is een taak van de notaris. Deze notaris moet nog een hoop doen, voor dat de vastgoed transactie volledig is afgehandeld. Veel van deze werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Daardoor kunt u zich op de overdracht van het huis richten.

Notaris werkzaamheden

Onder andere de juridische zaken, die spelen bij de overdracht van een huis worden door de notaris op zich genomen. Omdat de notaris in zijn of haar functie totaal onafhankelijk is, kijkt hij of zij zowel naar alle belangen van  zowel de verkopende als de kopende partij.

De notaris behoort de overdracht te onderzoeken. Hij kijkt daarbij naar de achtergrond van beide partijen, naar het huis zelf en de eventueel bijbehorende hypotheek. Ook kijkt hij of er bijzondere situaties in de gemeente kunnen ontstaan. De notaris zal in actie komen, als er zaken zijn die niet kloppen.

Opstellen aktes

De notaris is verantwoordelijk voor de aktes. Vanwege het feit, dat elke overdracht uniek is in zijn soort, is het opstellen van zo’n akte maatwerk. Aktes komen voor een deel overeen, maar er zijn ook de nodige verschillen. Het is namelijk belangrijk dat in de akte de juiste terminologie en omschrijvingen genoteerd zijn. Door te werken met een vast soort type akte wordt de akte herkenbaarder. Op die wijze is het makkelijker om de akte te controleren. Dat zorgt weer minder snel voor fouten in de akte.

Leverings- en hypotheekakte

Als het huis wordt overgedragen, worden alle aktes getekend. De notaris en de verkoper tekenen de leveringsakte. De hypotheekakte behoeft geen handtekening. Dit doet de bank en de notaris. De aktes worden geregistreerd en komen vervolgens in het openbare register van het kadaster. Dit is ook een taak van de notaris.

Financiële zaken

De notaris heeft ook een rol aan de financiële kant. Een notaris is 100% onpartijdig. Daardoor is hij of zij de ideale tussenpersoon voor de financiële afhandeling. Het is de plicht van een notaris om voor een eerlijke overdracht te gaan. Daarbij krijgt de koper de woning en krijgt de verkoper gelijktijdig de koopsom voor de verkochte woning.

Interessante blogs van Meesters Makelaars

Contact opnemen