De VVE, wat moet je ermee?

19 januari 2023 | Makelaar tips | Ramon

VVE, Verenging van Eigenaren, appartement kopen

Bij het kopen van een appartement in Den Haag en eigenlijk in geheel Nederland wordt u automatisch lid van een VVE. Dit is een wettelijke verplichting. VVE staat natuurlijk voor Vereniging van Eigenaren. Wat is een VVE nu precies? En waar moet u allemaal rekening mee houden?

Uitleg over de Vereniging van Eigenaren

In deze blog post gaan we antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat is een VVE precies?
  • Wat doet een Vereniging van Eigenaren?
  • Moet u verplicht lid worden van de VVE?

Ook leggen we u termen uit zoals bijvoorbeeld servicekosten, slapende VVE, onderhoudsplan, breukdelen. Daarnaast krijgt u ook antwoord op de vraag wat de kosten zijn bij een VVE en hoog de service kosten mogen zijn?

Wat is de Vereniging van Eigenaren?

Een vereniging van eigenaren heeft te maken met het soort woning wat u koopt. Koopt u namelijk een appartement? Dan weet u, dat dit appartement in een groter gebouw zit. U heeft  bijvoorbeeld  met de mede eigenaren een gezamenlijk dak of een lift. Een VVE zorgt er onder andere voor, dat onderhoud en kosten voor gezamenlijke eigendommen gerealiseerd worden. Ook moet bijvoorbeeld een portiek worden schoongemaakt of er moeten lampen vervangen worden.

De vereniging van eigenaar is een onderdeel van het appartementen recht. Dit is een bijzondere vorm van eigendom, waar de wet zeer helder over is. Het stuk eigendom wat van u is, is precies vastgelegd in de splitsings- akte en tekening. Daarin staat exact welk deel van het appartementen complex uw eigendom is en hoeveel stemmen u bezit in het geheel.

Uw appartement is dus veel meer dan alleen uw huis. Appartementen zijn vaak gestapeld, maar ook huizen in een hofje kunnen een eigen Vereniging van Eigenaren oprichten.

De rechten en plichten van de VVE

In een appartementen complex moet u rekening houden met uw buren en mede eigenaren. U bent namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele gebouw. Daarom bent u van rechtswege verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren op het moment dat een appartement koopt. Niemand komt daaronder uit. Daarnaast moet u ook altijd een contributie betalen. Dit wordt ook vaak VVE servicekosten genoemd. Van dit geld wordt het onderhoud van het complex betaald.

Een vereniging van eigenaren heeft een reglement. Deze worden ook wel statuten genoemd. Hierin staat dus, wat er gebeurt met het geld in de pot. Op een algemene ledenvergadering wordt vervolgens gestemd over de punten die moeten gebeuren. De belangrijkheid van uw stem hangt af van de grootte van uw appartement.

De VVE schrijft men in in het handelsregister. Daarom is er ook een bestuurder en een administrateur.

De hoogte van de servicekosten hangt af van wat de algemene ledenvergadering. Er is geen maximum grens voor. Er wordt wel gekeken naar de redelijkheid en billijkheid. Het streven is, dat er genoeg reserve is. Een andere verplichting voor een vereniging van eigenaren is, dat er een onderhoudsplan moet zijn en dat er gereserveerd wordt voor onderhoud.

Een slapende Vereniging van Eigenaren is een vereniging waarin niets gebeurt. Dan is oppassen geblazen. U koopt dan iets, waarvan de financiële zaken en het onderhoud niet goed zijn geregeld. Vraag in dit geval de hulp van een aankoopmakelaar.

Bij het kopen van een appartement koopt u een deel van een groter gebouw. Daarbij wordt u medeverantwoordelijk voor het hele gebouw. Ga van te voren na of het onderhoud van het gebouw op orde is. Als er groot onderhoud is gepland en er zit geen geld in de pot, dan kan het zomaar zijn, dat u als nieuwe koper flink moet bijbetalen voor dit onderhoud. Let ook op dat uw voorganger geen achterstand heeft bij de VVE. Samengevat doe goed onderzoek voordat u een appartement koopt

Andere makelaar tips