Omschrijving

NIEUW TE KOOP! De buurtsupermarkt aan Abrikozenplein 32 te Den Haag wordt te koop aangeboden. De bestemming van dit object is “Wonen”. Daarom wordt deze winkel met souterrain hier gepresenteerd als woning met souterrain. Om u een beeld te schetsen van de fantastische woonmogelijkheden tonen we u hieronder een wellicht mogelijke indeling met eigentijdse woonstijl.

TOP-5 REDENEN VOOR HET KOPEN VAN DIT TRANSFORMATIE-OBJECT:

1.) Gelegen in het hartje van de Vruchtenbuurt van Den Haag.
2.) 150 m2 woonoppervlak en een souterrain van 100 m2 die voor velerlei doeleinden inzetbaar is (hobbyruimte, praktijk aan huis).
3.) Omdat u zélf dit object transformeert, voldoet het eindresultaat precies aan uw wensen.
4.) Onderdeel van een gezonde VvE.
5.) Gelegen aan een aantrekkelijk jaren ’30 plein met speelmogelijkheden voor de allerkleinsten.

INDELING (zoals het zou kunnen zijn):

Begane grond:
Voordeur; vestibule met meterkast, trap naar het souterrain en toiletruimte van 2,4 m2 die door deze positionering ook inzetbaar is voor bezoekers aan de praktijkruimte in het souterrain.  Tochtdeur naar de overloop van waaruit toegang tot de twee aan de voorzijde gelegen slaapkamers, de kamer-en-suite en badkamer van 11 m2, met natuurlijk een tweede toilet. Vanuit de kamer-en-suite gaat u naar de aan de tuinzijde gelegen keuken. Via openslaande deuren betreedt u de tuin van 45 m2 op het noordoosten.

Kelder:
Via de trap in de hal daalt u af naar het souterrain van 100 m2. Hier bevinden zich 3 bovenraampjes voor daglichttoetreding.

Voor een goede indruk van de maatvoering en de situering van deze ruimtes ten opzichte van elkaar, verwijzen we u graag naar de in deze presentatie getoonde 2d -en 3d-plattegronden, alsmede de Matterport 3D-foto. Deze laatste toont het object in huidige staat.

BIJZONDERHEDEN:
* Gelegen op eigen grond.
* Gezonde VvE met een maandelijkse bijdrage van €90,00
* De getoonde indeling biedt slechts aanknopingspunten voor uw eigen ontwerp. Verkopende partij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoerbaarheid.
* Vanwege het bouwjaar worden de materialen – en ouderdomsclausule in de koopovereenkomst opgenomen.
* De maatvoering is met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
* Niet bewoningsclausule is onderdeel van de koopakte.
* Omgevingsvergunningen en bijhorende kosten en doorlooptijden komen voor rekening en risico van koper.
* VVE geeft toestemming voor omzetting van winkel naar wonen.

Kortom, deze woning is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Maakt u hiervoor een afspraak met de makelaar.


NEW FOR SALE! The neighborhood supermarket at Abrikozenplein 32 in The Hague is offered for sale. The destination of this object is "Wonen"(housing). That is why this shop with a basement is presented in this presentation as an apartment house with a basement. To give you an idea of ​​the fantastic living options, we show you a possible layout with a contemporary living style below.

TOP-5 REASONS FOR BUYING THIS PROPERTY:

1.) Located in the heart of the Vruchtenbuurt of The Hague.
2.) 150 m2 living space and a basement of 100 m2 that can be used for many purposes (hobby room, practice at home).
3.) Because you transform this object yourself, the end result exactly meets your wishes.
4.) Part of a healthy HOA.
5.) Located on an attractive 1930s square with play areas for the little ones.

LAYOUT (as it could be):

Ground floor:
Front door; vestibule with meter cupboard, stairs to the basement and a toilet room of 2.4 m2, which can also be used by visitors to the practice room in the basement due to this positioning. Door to the landing from which access to the two bedrooms located at the front, the en-suite room and bathroom of 11 m2, with of course a second toilet. From the room-en-suite you go to the kitchen located on the garden side. Through French doors you enter the garden of 45 m2 on the northeast.

Cellar:
Via the stairs in the hall you descend to the basement of 100 m2. Here are 3 upper windows for daylight entry.

For a good impression of the dimensions and the location of these spaces in relation to each other, we would like to refer you to the 2D and 3D floor plans shown in this presentation, as well as the Matterport 3D photo. The latter shows the object in its current state.

PARTICULARITIES:
* Located on private land.
* Healthy VvE with a monthly contribution of €90.00
* The layout shown only offers starting points for your own design. Seller assumes no liability for enforceability.
* Due to the year of construction, the materials and age clause are included in the purchase agreement.
* The dimensions have been determined with the greatest care, no rights can be derived from it.
* Non-occupancy clause is part of the deed of sale.
* Environmental permits and associated costs and lead times are at the expense and risk of the buyer.
* VVE gives permission for conversion from shop to housing.
In short, if you are a project developer, contractor, or if you have two right hands and you can organize well, then this transformation object is definitely worth a visit. Please make an appointment with the estate agent for this.
 
+ Lees de volledige omschrijving