Omschrijving

Een 5-kamer appartement van 97 m2, met drie slaapkamers en twee grote balkons. Dit alles vindt u in een groene en rustige omgeving aan de Ranonkelstraat 145 in de gewilde Haagse Bloemenbuurt aan de rand met de Vogelwijk. Met winkels, openbaar vervoer, sportverenigingen, strand, zee en duinen op loopafstand.

TOP-5 REDENEN VOOR HET KOPEN VAN DIT APPARTEMENT:

1.) Ruim appartement met drie slaapkamers.
2.) Beschikt over twee grote balkons (op het oosten en het westen). N.B. de bovengelegen buren beschikken over kleinere balkons.
3.) Gelegen in een gewilde omgeving op loopafstand van duinen, strand en zee.
4.) In 2015 gerenoveerd met nieuwe vloeren, keuken, badkamer en groepenkast.
5.) Lichte woning door ochtendzon in twee slaapkamers op het oosten, én middag -en avondzon in de woonkamer op het westen.

INDELING:

Begane grond: Voordeur met bellentableau en brievenbussen. Gemeenschappelijke portiek naar lift en trappenhuis.

Eerste etage: Gemeenschappelijke overloop met één buurflat, voordeur naar het appartement. Hal met daaraan gelegen de volgende ruimtes; de keuken, drie (slaap)kamers van respectievelijk 15 m2, 10,4 m2 en 8,3 m2, de badkamer van 4,4 m2, een toiletruimte, de meterkast en tot slot een ruime woon/eetkamer van in totaal 31,6 m2. Het ene balkon van 11,1 m2 op het oosten is bereikbaar via de keuken en de twee achter-slaapkamers. Het andere balkon van 15,6 m2 op het westen is bereikbaar via de ruime woonkamer en de slaap/muziekkamer van 10,4 m2. Deze kamer is in 2015 geluidswerend gemaakt en is ook ideaal als muziekkamer.

De keuken van het hoogwaardige merk “Leicht” is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: 4 pits-gasfornuis, afzuigkap, r.v.s. dubbele spoelbak, combimagnetron, vaatwasmachine, koelkast en diepvries. De badkamer heeft een inloopdouche, wastafel, opstelplaats voor de wasmachine en een design-radiator. De toiletruimte beschikt over een hangend toilet en fonteintje.

De kamers zijn voorzien van een eikenhouten vloer. De keuken, badkamer en toilet hebben een mooie tegelvloer. De wanden in de kamers zijn voorzien van onderhoudsarm glasvliesbehang.

Berging: Op de begane grond bevindt zich een inpandige berging van ca. 6 m2.

Voor een goede indruk van de maatvoering en de situering van deze ruimtes ten opzichte van elkaar, verwijzen we u graag naar de in deze presentatie getoonde 2d -en 3d-plattegronden, alsmede de Matterport 3D-foto.

BIJZONDERHEDEN:

* Erfpacht: Het appartement is gelegen op “erfpachtgrond voor onbepaalde tijd” van de gemeente ‘s-Gravenhage. De canon bedraagt €43,20 per half jaar. Deze wordt herzien op 1 januari 2028.
* VvE: Actieve vereniging van eigenaren met een bijdrage van €293,52 per maand.
* Warmtevoorziening: Warm tapwater en verwarming van de ruimtes middels blokverwarming met een voorschotbijdrage van €63,00 per maand.
* Elektra: Schakelkast voorzien van 8 groepen.
* Energielabel: C
* Isolatie: Het gehele appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas.
* Duurzaamheid: in de loop van 2023 wordt het appartementencomplex voorzien van zonnepanelen op het dak.
* Verkoopvoorwaarden: ouderdomsclausule en materialenclausule van toepassing.
* Parkeren: Betaald parkeren van 18:00 tot 24:00 uur (parkeervergunning)
* Gewenste opleverdatum: 15 januari 2023

Kortom, dit appartement is zeker de moeite waard om te bezichtigingen.

We starten de verkoop met bezichtigingen op de volgende data:
* donderdagmiddag 13 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur.
* vrijdagmiddag 14 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur.
* maandagochtend 17 oktober van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Maakt u hiervoor een afspraak met de makelaar.


A 5-room apartment of 97 m2, with three bedrooms and two large balconies. All this can be found in a green and quiet environment at Ranonkelstraat 145 in the popular Haagse Bloemenbuurt on the edge of the Vogelwijk. With shops, public transport, sports clubs, beach, sea and dunes within walking distance.

TOP-5 REASONS TO BUY THIS APARTMENT:

1.) Spacious three bedroom apartment.
2.) Features two large balconies (east and west facing). N.B. the neighbors above have smaller balconies.
3.) Located in a popular area within walking distance of dunes, beach and sea.
4.) Renovated in 2015 with new floors, kitchen, bathroom and fuse box.
5.) Light house due to morning sun in two bedrooms on the east, and afternoon and evening sun in the living room on the west.

LAYOUT:

Ground floor: Front door with doorbells and mailboxes. Communal porch to elevator and stairwell.

First floor: Common landing with one neighboring flat, front door to the apartment. Hall with the following areas; the kitchen, three (bed)rooms of 15 m2, 10.4 m2 and 8.3 m2, the bathroom of 4.4 m2, a toilet room, the meter cupboard and finally a spacious living/dining room with a total of 31.6 m2. The one east-facing balcony of 11,1 m2 is accessible from the kitchen and the two rear bedrooms. The other balcony of 15,6 m2 on the west is accessible through the spacious living room and the bedroom/music room of 10.4 m2. This room was made soundproof in 2015 and is also ideal as a music room.

The kitchen of the high-quality brand “Leicht” is equipped with the following built-in appliances: 4 burner gas stove, extractor hood, stainless steel. double sink, combination microwave, dishwasher, refrigerator and freezer. The bathroom has a walk-in shower, sink, space for the washing machine and a design radiator. The toilet room has a hanging toilet and sink.

The rooms have an oak floor. The kitchen, bathroom and toilet have a beautiful tiled floor. The walls in the rooms are equipped with low-maintenance glass fiber wallpaper.

Storage room: On the ground floor there is an indoor storage room of approximately 6 m2.

For a good impression of the dimensions and the location of these spaces in relation to each other, we would like to refer you to the 2D and 3D floor plans shown in this presentation, as well as the Matterport 3D photo.

PARTICULARITIES:

* Leasehold: The apartment is located on “long leasehold land for an indefinite period” of the municipality of The Hague. The ground rent is €43.20 per six months. It will be revised on January 1, 2028.
* VvE: Active owners association with a contribution of €293.52 per month.
* Heat supply: Hot tap water and heating of the rooms by means of block heating with an advance contribution of €63.00 per month.
* Electricity: Switch box with 8 groups.
* Energy label: C
* Insulation: The entire apartment is equipped with plastic frames with double glazing.
* Sustainability: in the course of 2023, the apartment complex will be equipped with solar panels on the roof.
* Terms of sale: age clause and materials clause apply.
* Parking: Paid parking from 18:00 to 24:00 (parking permit)
* Desired delivery date: January 15, 2023

In short, this apartment is definitely worth viewing.

We start the sale with viewings on the following dates:
* Thursday afternoon, October 13 from 1:00 PM to 5:00 PM.
* Friday afternoon 14 October from 1:00 PM to 5:00 PM.
* Monday morning October 17 from 09:00 to 12:00.

Please make an appointment with the broker for this.

+ Lees de volledige omschrijving