Omschrijving

English version below:

NIEUW TE KOOP in Houtwijk, Loosduinen. Een zeer ruime 5 kamer eengezinswoning (115 m2) met zonnige achtertuin van 85 m2 en stenen berging op het oosten. Gelegen nabij winkelcentrum Houtwijk, enige goed aangeschreven basisscholen en O.V.-opstapplaatsen buslijnen 35 en 36. We starten de verkoop met een open huis op zaterdag 14 september van 11:00 uur tot 12:00 uur. U kunt dan, zonder het maken van een afspraak vooraf deze woning komen bezichtigen.

Top 5 redenen voor het kopen van deze woning:
1.) Gelegen in autoluwe straat.
2.) Grote woonkamer door uitbouw met luxe schuifpui.
2.) Ruime en zonnige tuin van 85 m2 met achterom.
3.) Met 4 slaapkamers.
5.) In een kindvriendelijke buurt van Houtwijk, dé plek waar iedereen zich al snel thuis voelt.

Indeling:

Begane grond: Voortuin met voordeur. U gaat naar binnen. De ruime hal met meterkast (7 groepen) biedt toegang tot de woonkamer met halfopen keuken en de trap naar de eerste etage. De door een uitbouw zeer ruime woonkamer kijkt uit op de riante achtertuin van ca. 85 m2 op het oosten. De halfopen keuken is voorzien van de volgende apparatuur; een 4 pits gasfornuis met daarboven een afzuigkap en een losse koelkast. De woonkamer en keuken meten ca. 52 m2. De ramen met houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas. De achtergevel is voorzien van een luxe hardhouten schuifpui met toegang tot de achtertuin.

Eerste etage: De overloop op de eerste etage biedt toegang tot drie slaapkamers van respectievelijk 13 m2, 10 m2 en 6 m2, allen voorzien van een laminaatvloer. Op deze verdieping bevindt zich ook de badkamer met douche, toilet, badkamermeubel met wastafel en radiator. De badkamer heeft een raam voor extra ventilatie. De ramen met houten kozijnen op deze woonlaag zijn voorzien van dubbel glas. Via de trap gaat u verder naar de tweede etage.

Tweede etage: Op de tweede etage bevindt zich een ruime slaapkamer van 18,5 m2 voorzien van handige ladenkasten en twee Velux dakramen (oost en west) waardoor veel daglicht naar binnen treedt. Ook bevinden zich op deze etage twee extra ruimtes: één ruimte met de opstelplaats voor de c.v. combi-ketel en de mechanische ventilatie én een ruimte voor de wasmachine.

Achtertuin: De achtertuin is gelegen op het oosten en meet maar liefst 85 m2, waarop zich de stenen berging bevindt van 5 m2. Via een achterom in de tuin heeft u toegang tot het achterpad. Door de grote tuindiepte van maar liefst 15 m heeft u de hele dag zon.

Voor een goede indruk van de maatvoering en de situering van deze ruimtes ten opzichte van elkaar, verwijzen we u graag naar de in deze presentatie getoonde 3d-plattegrond.

Bijzonderheden:
* Erfpacht: erfpacht afgekocht tot 20-04-2032. Volledig eeuwigdurende afkoop en omzetting naar “eigen grond” is mogelijk tegen ca. €13.000,00.
* Meterkast: moderne schakelkast met 7 groepen en voorzien van A.L.S.
* c.v.-ketel: V.R. combi-ketel (Bosch) uit 2002.
* Energielabel: C.
* Riante woonkamer mede dankzij de uitbouw van 12 m2.

Kortom, deze woning is zeker de moeite waard om te bezichtigen. We starten de verkoop met een open huis op zaterdag 14 september van 11:00 uur tot 12:00 uur. U kunt dan, zonder het maken van een afspraak deze woning komen bezichtigen. Bent u verhinderd? Belt u dan met de makelaar voor het maken van een afspraak.

Hoewel met de meeste zorg ingemeten, kunnen er door koper geen rechten worden ontleend aan de door makelaar opgegeven maten en indeling.

——
English version:

NEW FOR SALE in Houtwijk, Loosduinen. A very spacious 4 bedroom family house (115 m2) with a sunny back garden of 85 m2 on the east with a stone shed. Located near the Houtwijk shopping center, some well-known primary schools and O.V. boarding points bus lines 35 and 36. We start the sale with an open house on Saturday 14 September from 11 a.m. to 12 p.m. You can then come and view this property without making an appointment upfront.

Top 5 reasons for buying this property:
1.) Located in a tranquile street.
2.) Large living room with luxury sliding doors.
2.) Spacious and sunny garden of 85 m2 with a back entrance.
3.) With 4 bedrooms.
5.) In a child-friendly neighborhood of Houtwijk, the place where everyone soon feels at home.

Layout:

Ground floor: Front garden with front door. You go inside. The spacious hall with meter cupboard (7 groups) offers access to the living room with semi-open kitchen and the stairs to the first floor. The very spacious living room, due to an extension, overlooks the spacious back garden of approximately 85 m2 on the east. The semi-open kitchen is equipped with the following equipment; a 4-burner gas cooker with a cooker hood and a separate refrigerator above it. The living room and kitchen measure approximately 52 m2. The windows with wooden frames have double glazing. The rear façade has a luxury hardwood sliding door with access to the back garden.

First floor: The landing on the first floor offers access to three bedrooms of 13 m2, 10 m2 and 6 m2, all with laminate flooring. On this floor there is also the bathroom with shower, toilet, bathroom furniture with sink and radiator. The bathroom has a window for extra ventilation. The windows with wooden frames on this floor have double glazing. Continue via the stairs to the second floor.

Second floor: On the second floor there is a spacious bedroom of 18.5 m2 with two Velux skylights (east and west) through which a lot of daylight enters. There are also two extra rooms on this floor: one room with the space for the c.v. combi boiler and mechanical ventilation and a space for the washing machine.

Backyard: The backyard is located on the east and measures no less than 85 m2, on which is the stone storage room of 5 m2. Through a back entrance in the garden you have access to the rear path. Due to the large garden depth of no less than 15 m, you have sun all day.

For a good impression of the dimensions and the location of these spaces in relation to each other, please refer to the 3d floor plan shown in this presentation.

Particularities:
*141/5000
* Leasehold: leasehold bought off until 20-04-2032. Full perpetual surrender and conversion to “own land” is possible at approximately € 13,000.00.
* Meter box: modern switch box with 7 groups and equipped with A.L.S.
* central heating boiler: V.R. combi boiler (Bosch) from 2002.
* Energy rating: C.
* Spacious living room thanks to the extension of 12 m2.

In short, this property is definitely worth a visit. We start the sale with an open house on Saturday 14 September from 11 a.m. to 12 p.m. You can then come and view this property without making an appointment. Are you unable to attend? Then call the broker to make an appointment.

Although measured with the greatest care, the buyer cannot derive any rights from the sizes and layout specified by the broker.

+ Lees de volledige omschrijving