Omschrijving

Wegens een overweldigend hoog aantal van bezichtigingsaanvragen is het nu niet meer mogelijk een bezichtiging in te plannen. Wilt u op de back-uplijst komen, stuur ons dan een e-mailtje.

NIEUW TE KOOP. Riante eengezinswoning met aanpandige garage en een prachtig aangelegde achtertuin aan het water. Beschikt over maar liefst vijf slaapkamers. Een waar pareltje in de Architectenbuurt van Den Haag op 3 minuten loopafstand van Randstadrail lijn 2 naar het het centrum. Binnen 10 minuten fietsen ben je bij het strand! In de nabije omgeving bevinden zich meerdere basisscholen en gerenommeerde middelbare scholen.

TOP REDENEN VOOR HET KOPEN VAN DEZE WONING:
1.) Riante eengezinswoning van 164 m2 gebruiksoppervlakte wonen.
2.) Beschutte ligging in een verkeersluwe straat in de gewilde Architectenbuurt.
3.) Prachtig aangelegde vrije tuin op het zuiden van 77 m2 gelegen aan het water.
4.) Met als directe ‘achterbuurman’ natuurstadspark ’t Kleine Hout.
5.) Beschikt over een aanpandige berging/garage en parkeergelegenheid op eigen terrein voor de deur.
6.) Een groot aandeel van het warm waterverbruik wordt gegenereerd door de zonnecollectoren op het dak.
7.) Alle woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.
8.) Parkeerplaats op eigen terrein, dus geen vergunning nodig en altijd plaats voor de deur.

INDELING:

Begane grond: via de diepe voortuin en langs de garage/berging loopt u naar de voordeur. Entree, hal met toegang tot aanpandige garage, tochtdeur naar centrale overloop met daaraan gelegen de meterkast, de toiletruimte voorzien van een hangend toilet en fonteintje, trap naar de eerste etage en de riante tuingerichte woonkamer met halfopen keuken. De keuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: Koelvriescombinatie, inductie kookplaat, oven, afzuigkap. De gehele woonkamer en keuken is voorzien van een plavuizenvloer met vloerverwarming.

De werkelijk prachtig aangelegde tuin op het zonnige zuiden -een verlengstuk van de woonkamer- biedt gevarieerde gebruiksmogelijkheden, dankzij een bestraat deel (voor meubels), een groen deel (gazon en heesters) en en een door een boom beschut zithoekje pal aan het water. 

Eerste etage: Via de trap op de begane grond komt u op de overloop van de eerste etage, met daaraan een zeer ruime slaapkamer van 26 m2 met balkon en uitzicht op natuurstadspark ’t Kleine Hout. Heerlijk wakker worden met fluitende vogeltjes. Verder is er een tweede ruime slaapkamer (huidige werkkamer) van 17 m2 aan de straatzijde en een tussengelegen badkamer voorzien van ligbad, douchecabine, hangend toilet en wastafel.

Tweede etage: Via de trap aan de overloop van de eerste etage komt u op de tweede etage. Een ruime hal, met daaraan gelegen twee slaapkamers aan de straatzijde en een slaapkamer aan de achterzijde. Ook deze laatste slaapkamer beschikt over een balkon met uitzicht op het park. Tot slot bevindt zich aan de overloop een multifunctionele ruimte welke eenvoudig is te transformeren tot tweede badkamer én een technische ruimte met opstelplaats voor de zonneboiler/vat, c.v.-ketel en wasmachine. 

De tweede en de eerste etage worden mooi met daglicht verlicht door een grote lichtkoepel op het dak. Dit licht dringt zelfs door tot in de woonkamer, dankzij de aanwezige vide. Dit is een van de bijzonderheden van het ontwerp van dit huis.

Vliering: Middels een vlizotrap op de achterslaapkamer van de tweede etage is er toegang tot de vliering. 

Voor een goede indruk van de maatvoering en de situering van deze ruimtes ten opzichte van elkaar, verwijzen we u graag naar de in deze presentatie getoonde 2d -en 3d-plattegronden, alsmede de Matterport 3D-foto.

BIJZONDERHEDEN:
* Gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond, waarvan de canon eeuwigdurend werd afgekocht.
* C.V.-ketel: H.R.-combi Remeha Avanta (2012).
* Groot aandeel van het warme tapwater wordt gerealiseerd door zonnecollectoren.
* Elektra: 8 groepen en aardlekschakelaars
* Gehele woning voorzien van dubbel glas.
* Alle woonlagen worden verwarmd middels vloerverwarming.
* Gewenste oplevering: vanaf november 2021.

Kortom, deze woning is zeker de moeite waard om te bezichtigen.

U kunt dit appartement komen bezichtigen op de volgende dagen:
* vrijdag 11 juni:  van 9:30 uur tot en met 12:00 uur.
* zaterdag 12 juni:  van 13:00 uur tot en met 17:00 uur.
* maandag 14 juni: van 9:30 uur tot en met 12:00 uur.
* dinsdag 15 juni: van 13:00 uur tot en met 17:00 uur.

Voor een bezichtigingsafspraak neemt u contact op met de makelaar door te bellen. (tip: door te bellen op werktijden maakt u meer kans op een afspraak dan door online te reserveren).

Vanwege het Covid-19 virus worden per bezichtigingsaanvraag slechts twee kijkers toegelaten. Per reservering wordt 30 minuten uitgetrokken. Er worden geen meerdere bezichtigingen gelijktijdig gehouden. Voor binnenkomst wordt u gevraagd uw handen te reinigen met alcoholhoudende handgel.  Bij ziekteverschijnselen verzoeken we u voortijdig af te melden en niet te verschijnen.

———————
English version:

NEW FOR SALE. Spacious single-family house with attached garage and a beautifully landscaped backyard on the water. Has no less than five bedrooms. A true gem in the Architectenbuurt of The Hague, a 3-minute walk from Randstadrail line 2 to the center. You can reach the beach within 10 minutes by bike! In the vicinity are several primary schools and renowned secondary schools.

TOP REASONS FOR BUYING THIS PROPERTY:
1.) Spacious single-family house of 164 m2 living area.
2.) Sheltered location in a traffic-calmed street in the popular Architectenbuurt.
3.) Beautifully landscaped free garden on the south of 77 m2 located on the water.
4.) With as direct ‘neighbour’ the nature city park ’t Kleine Hout.
5.) Has an attached storage room/garage and private parking in front of the door.
6.) A large share of the hot water consumption is generated by the solar collectors on the roof.
7.) All floors have underfloor heating.
8.) Parking on site, so no permit required and always space in front of the door.

LAYOUT:

Ground floor: through the deep front garden and past the garage/storage room you walk to the front door. Entrance hall with access to the attached garage, draft door to the central landing with the meter cupboard, the toilet room with a hanging toilet and sink, stairs to the first floor and the spacious garden-oriented living room with semi-open kitchen. The kitchen is equipped with the following built-in appliances: Fridge-freezer, induction hob, oven, extractor hood. The entire living room and kitchen has a tiled floor with underfloor heating.

The truly beautifully landscaped garden on the sunny south -an extension of the living room- offers varied uses, thanks to a paved part (for furniture), a green part (lawn and shrubs) and a sitting area right on the water, sheltered by a tree.

First floor: Via the stairs on the ground floor you reach the landing of the first floor, with a very spacious bedroom of 26 m2 with balcony and a view of the nature park ’t Kleine Hout. Wake up wonderfully to the chirping birds. There is also a second spacious bedroom (current office) of 17 m2 on the street side and an intermediate bathroom with bath, shower, hanging toilet and sink.

Second floor: Via the stairs at the landing of the first floor you reach the second floor. A spacious hall, with two bedrooms on the street side and one bedroom at the rear. This last bedroom also has a balcony with a view of the park. Finally, on the landing there is a multifunctional space which can easily be transformed into a second bathroom and a technical room with space for the solar water heater/barrel, central heating boiler and washing machine.

The second and first floors are beautifully lit with daylight by a large skylight on the roof. This light even penetrates into the living room, thanks to the existing void. This is one of the peculiarities of the design of this house.

Attic: Via a loft ladder in the back bedroom of the second floor there is access to the attic.

For a good impression of the dimensions and the location of these spaces in relation to each other, we would like to refer you to the 2D and 3D floor plans shown in this presentation, as well as the Matterport 3D photo.

PARTICULARITIES:
* Located on municipal leasehold land, the canon of which was bought off perpetually.
* Central heating boiler: H.R.-combi Remeha Avanta (2012).
* A large share of the hot tap water is realized by solar collectors.
* Electricity: 8 groups 
* Entire house with double glazing.
* All floors are heated by underfloor heating.

In short, this house is definitely worth a visit.

You can come and view this apartment on the following days:
* Friday 11 June:   from 9:30 am to 12:00 pm.
* Saturday 12 June:   from 13:00 am to 17:00 pm.
* Monday 14 June: from 9:30 am to 12:00 pm.
* Tuesday, June 15: from 1:00 PM to 5:00 PM.

For a viewing appointment, please contact the broker by calling. (tip: by calling during working hours you have a better chance of an appointment than by booking online).

Due to the Covid-19 virus, only two viewers are allowed per viewing request. 30 minutes are allotted per reservation. Multiple viewings are not held simultaneously. Before entering, you are asked to clean your hands with alcohol-containing hand gel. In case of symptoms of illness, we ask you to cancel early and not to show up.

+ Lees de volledige omschrijving