Kabinet geeft vorm aan stikstofreductieplan

3 december 2019 | Geen categorie | admin

Het terugdringen van de stikstofuitstoot moet door een gebiedsgerichte aanpak volgens het kabinet.

Het terugdringen van de stikstofuitstoot moet door een gebiedsgerichte aanpak volgens het kabinet. Hierbij zijn natuurherstel, toestemmingsverlening en bronmaatregelen de speerpunten. De toestemmingsverlening, voor bijvoorbeeld bouwprojecten, via intern salderen kan weer op 11 oktober 2019 starten. Voorwaarden voor toestemming via extern salderen moeten nog worden vastgesteld (uitgangspunt hierbij is een generiek afromingspercentage van 30%). Daarnaast vormen maatregelen in de landbouw een belangrijk deel van de oplossing voor de stikstofproblematiek. Innovaties in de agrarische sector moeten worden versneld en vrijwillige saneringen zullen de stikstofuitstoot beperken. De middelen voor het stikstofreductieplan komen veelal uit bestaande ‘potjes’.