NWWI-taxaties

Ramon Meesters, eigenaar van Meesters Makelaars, is ingeschreven als taxateur bij het NRVT. Het NRVT is het nieuwe centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.

Als ingeschreven taxateur bij het NRVT draagt Ramon Meesters daarmee nu ook de titel ‘Register-Taxateur’ (RT) en toont hiermee aan dat hij beschikt over actuele vakkennis en een professional is, die staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid. Kortom, als Register-Taxateur onderscheidt hij zich en draagt hij actief bij aan het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de beroepsgroep. Dankzij de registratie bij het NRVT kan Meesters u ook NWWI-gevalideerde taxatierapporten aanleveren. 

Wil u uw woning laten taxeren en bevindt uw woning zich in Den Haag? Neemt u dan contact op met Ramon Meesters van Meesters Makelaars.