Ramon Meesters verkiesbaar voor de gemeenteraad namens de Haagse VVD

Ik wil dat Hagenaars trots zijn op hun straat en buurt.

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor Den Haag plaats. Dat is een belangrijke gebeurtenis voor de Hagenaars, want zij kunnen dan hun democratische recht uitoefenen om raadsleden te kiezen. In totaal zullen er 45 raadsleden zitting gaan nemen in de nieuwe gemeenteraad. En zij zullen gedurende vier jaar proberen om zoveel mogelijk punten van hun verkiezingsprogramma's te realiseren, door coalities met andere partijen aan te gaan, of juist niet.

De Haagse VVD en ik vinden dat we bij elkaar passen; het liberale gedachtengoed van de VVD past bij mij en mijn kennis en ervaring betekenen een verrijking voor de VVD.

Door mijn jarenlange ervaring als voorzitter van de bewonersvereniging van Houtwijk -dat is één van de grootste wijken in Den Haag- en door mijn vele contacten met huizenkopers en huizenverkopers, weet ik wat mensen verwachten van het Haagse gemeentebestuur. Hagenaars hebben simpele wensen. Hoewel het belangrijk is om onze stad op de kaart te houden als "Internationale Stad van Vrede en Recht", vinden Hagenaars het belangrijk dat hun straat en buurt goed worden onderhouden. Dat er voldoende beschikbare parkeerplaatsen zijn, het groen goed wordt beheerd, het verkeer veilig is voor henzelf en voor hun kinderen, kortom dat men trots kan zijn op de straat en wijk waarin men woont.

Het geeft positieve energie, als je 's morgens door je keurige straat zonder zwerfvuil en graffiti naar je werk gaat en 's avonds weer met plezier thuis komt. Goed onderhouden wijken bieden woongenot, dat moeilijk is te meten, en het zorgt voor een betere relatie tussen buren onderling. Daarnaast is het goed voor de economie, want waar mensen met plezier wonen, zullen bedrijven zich eerder komen vestigen om succesvol personeel aan zich te kunnen binden. 

En als je dan toch zou besluiten om te verhuizen, dan blijkt dat er ineens veel meer interesse is in jouw woning, omdat het wijkje er zo goed onderhouden bij ligt. Dus krijg je een hogere opbrengst.

Dat is waar ik mij voor wil inzetten. Voor jouw straat en buurt. Voor jou!

Vind jij ook, dat ik de prioriteiten goed neerzet? Stem dan op mij. Ik sta op de lijst van de VVD op plaats #16. 

 

Ramon Meesters 

 

 

 

Wat doet de markt en waarom? En wat doet u?

Marktprijzen van woningen worden bepaald door vraag en aanbod. Overheidsmaatregelen en rentestanden hebben grote invloed hierop, met als resultaat dat prijzen stijgen of juist dalen. Het is aan u om te bepalen wat u met deze informatie doet. Meesters adviseert u graag.