Ook met restschuld zijn er misschien tóch verkoopmogelijkheden.

Woningbezitters die hun eigen woning verkopen in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 en met een restschuld blijven zitten, kunnen de rente op die restschuld nog maximaal 10 jaar van hun inkomen aftrekken.

Nog steeds staat zo'n 20% van de woningen in Nederland 'onder water'. Het betreft die huishoudens die een grotere hypotheekschuld hebben dan de waarde van hun huis. Vaak betreft het hierbij mensen die zitten opgezadeld met twee woningen. Ook houden steeds meer huishoudens aan die eigen woning een restschuld over, als ze (gedwongen door bijvoorbeeld echtscheiding of werkloosheid) hun woning met verlies moeten verkopen. Voor deze groep belastingplichtigen zijn er weer fiscale ontwikkelingen. Allereerst mag de rente (uiteraard niet de aflossingen) op een restschuld gedurende een periode van tien jaar in mindering op het inkomen worden gebracht.

Wat doet de markt en waarom? En wat doet u?

Marktprijzen van woningen worden bepaald door vraag en aanbod. Overheidsmaatregelen en rentestanden hebben grote invloed hierop, met als resultaat dat prijzen stijgen of juist dalen. Het is aan u om te bepalen wat u met deze informatie doet. Meesters adviseert u graag.